Portal Gminy Z這ta - gminazlota.pl

Wtorek, 18 lutego 2020, Do ko鎍a roku 317 dni Imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
Nasz portal na facebook.com

Wiadomo軼i

2020-02-17 09:06:04


(kliknij aby powi瘯szy)

wi璚ej >>

Informacja o Konsultacja CPK dot. dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego"

2020-02-17 08:58:21

10 lutego 2020 r. rozpocz窸y si konsultacje spo貫czne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL). Projektowany dokument – (SSL), kt鏎y Pa雟twu przedk豉damy, jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, maj帷ych na celu okre郵enie ram realizacji przedsi瞝zi耩 s逝膨cych przebudowie i rozbudowie uk豉du komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w kt鏎ych b璠 usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe zwi您ane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Opracowywany dokument b璠zie stanowi podstaw dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzaj帷ych do realizacji ww. przedsi瞝zi耩.

Wszystkie osoby zainteresowane zg這szeniem swoich uwag do projektu ww. dokumentu, mog wzi望 udzia w konsultacjach zgodnie z tre軼i obwieszczenia, do 10 marca 2020 r. w陰cznie.

Wszelkie istotne informacje oraz formularz zg這szeniowy znajduj si na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl

Zapraszamy do udzia逝 w konsultacjach.

wi璚ej >>

ZAPYTANIE OFERTOWE

2020-02-17 08:30:15

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

zakup i dostaw zestawu pi貫k do zaj耩 sportowych

 

I.      Zamawiaj帷y

Gmina Z這ta, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Z這ta, Tel/fax  41 3561601/ 41 3561648, email: ug@gminazlota.pl , adres www:  www.gminazlota.pl

Miejsce wykonywania zam闚ienia:

Zesp馧 Plac闚ek O鈍iatowych w Z這tej

Ul. Parkowa 4

28-425 Z這ta

 

II.      Tryb post瘼owania

Do niniejszego post瘼owania nie maj zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zam闚ie publicznych – art. 4 pkt. 8 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

 

III.      Opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest zakup i dostawa zestawu pi貫k do zaj耩 sportowych

1. zestaw  powinien zawiera:

-Pi趾a no積a- 2 szt
- Pi趾a no積a halowa – 3 szt

-Pi趾a koszykowa- nr 7 -2 szt  , Nr 5 -2 szt

-Pi趾a r璚zna-  3 szt  

-Pi趾i do skakania z uszami 鈔ednica 60 cm-  6 szt

- Pi貫czka palantowa gumowa – 6 szt

Zamawiaj帷y informuje, 瞠 zgodnie z zawart umow o dofinansowanie w pierwszej kolejno軼i zam闚ienie b璠zie udzielane Podmiotowi Ekonomii Spo貫cznej (PES). W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizacj zam闚ienia przez PES lub niez這瞠nia oferty przez PES b璠 rozpatrywane oferty innych podmiot闚.

wi璚ej >>

Informacja

2020-02-14 11:21:05

wi璚ej >>

Pomoc 篡wno軼iowa. Paczki trafi造 do mieszka鎍闚

2020-02-14 09:21:42

Po raz kolejny w naszej gminie zrealizowany zosta program „Pomoc 篡wno軼iowa na lata 2014-2020”, w ramach kt鏎ego mieszka鎍y naszej gminy otrzymali pomoc w postaci paczek 篡wno軼iowych. Pomoc 篡wno軼iowa jest pomoc dora幡 na, kt鏎 wci捫 istnieje zapotrzebowanie. W rozdysponowanie 篡wno軼i zaanga穎wani byli pracownicy Urz璠u Gminy Z這ta oraz jednostek pomocniczych.
wi璚ej >>

Zaproszenie na Sesj Rady Gminy Z這ta

2020-02-14 08:37:59

Serdecznie zapraszam na sesj Rady Gminy Z這ta , kt鏎a odb璠zie si 20 lutego 2020 roku o godz. 11-tej w 鈍ietlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Z這tej.

Porz康ek posiedzenia :

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyj璚ie protoko逝 z poprzedniej sesji.
4.    Podj璚ie uchwa造 w sprawie zamiaru przekszta販enia Szko造 Podstawowej w Miernowie im. Jana Jasi雟kiego w Szko喚 Filialn o stopniu organizacyjnym klas I – III z oddzia貫m przedszkolnym.
5.    Podj璚ie uchwa造 w sprawie zamiaru przekszta販enia  Szko造 Podstawowej w Chrobrzu w Szko喚 Filialn o stopniu organizacyjnym klas I – III z oddzia貫m przedszkolnym.
6.    Podj璚ie uchwa造 w sprawie ustalenia wysoko軼i stawek op豉t pobieranych za zaj璚ie pasa drogowego dr鏬 gminnych po這穎nych na terenie Gminy Z這ta.
7.    Podj璚ie uchwa造 w sprawie zawarcia porozumienia mi璠zygminnego o wsp鏊nym przygotowaniu i przeprowadzeniu post瘼owa o udzielenie zam闚ie publicznych na zakup i 鈍iadczenie  us逝g dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
8.    Podj璚ie uchwa造 w sprawie zmiany Uchwa造 Nr XXXV/274/2018 Rady Gminy Z這ta z dnia 13 wrze郾ia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Z這ta.
9.    Podj璚ie uchwa造 w sprawie zmiany Uchwa造 Nr XIII/97/2019 z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie okre郵enia szczeg馧owych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spo貫cznych z mieszka鎍ami Gminy Z這ta.
10.    Podj璚ie uchwa造 w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia豉nie W鎩ta Gminy Z這ta.
11.    Podj璚ie uchwa造 w sprawie zmian w bud瞠cie gminy na 2020 rok.
12.    Podj璚ie uchwa造 zmieniaj帷ej uchwa喚 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031.
13.    Interpelacje i zapytania.
14.    Wolne wnioski.
15.    Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
16.    Zamkni璚ie obrad.
                                                                    Przewodnicz帷y Rady Gminy

                                                                               Adam   Wypych
wi璚ej >>

ZAPYTANIE OFERTOWE

2020-02-13 08:51:43

ZAPYTANIE OFERTOWE

zakup i dostaw 鈔odk闚 czysto軼i

 

I.      Zamawiaj帷y

Gmina Z這ta, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Z這ta, Tel/fax  41 3561601/ 41 3561648, email: ug@gminazlota.pl , adres www:  www.gminazlota.pl

 

Miejsce wykonywania zam闚ienia:

Zesp馧 Plac闚ek O鈍iatowych w Z這tej

Ul. Parkowa 4

28-425 Z這ta

 

II.      Tryb post瘼owania

Do niniejszego post瘼owania nie maj zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zam闚ie publicznych – art. 4 pkt. 8 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

 

III.      Opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest sukcesywna dostawa 鈔odk闚 czysto軼i (28 miesi璚y)

Wykaz materia堯w zawiera  za陰cznik  nr 2

Zamawiaj帷y informuje, 瞠 zgodnie z zawart umow o dofinansowanie w pierwszej kolejno軼i zam闚ienie b璠zie udzielane Podmiotowi Ekonomii Spo貫cznej (PES). W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizacj zam闚ienia przez PES lub niez這瞠nia oferty przez PES b璠 rozpatrywane oferty innych podmiot闚.

 

IV.      Termin realizacji

Zam闚ienie nale篡 wykona w terminie od podpisania umowy do 31. 12. 2022 r.

 

V.      Formy rozliczenia

Rozliczenie z tytu逝 realizacji zadania nast徙i jednorazowo po zako鎍zeniu zadania. P豉tno嗆 nast徙i w terminie 21 dni od daty z這瞠nia faktury u Zamawiaj帷ego oraz podpisania bezusterkowego protoko逝 wykonania prac, przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy.

wi璚ej >>

ZAPYTANIE OFERTOWE

2020-02-13 08:47:04

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup i monta rolet w 鈍ietlicy

I.      Zamawiaj帷y

Gmina Z這ta, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Z這ta, Tel/fax  41 3561601/ 41 3561648, email: ug@gminazlota.pl , adres www:  www.gminazlota.pl

Miejsce wykonywania zam闚ienia:

Zesp馧 Plac闚ek O鈍iatowych w Z這tej

Ul. Parkowa 4

28-425 Z這ta

 

II.      Tryb post瘼owania

Do niniejszego post瘼owania nie maj zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zam闚ie publicznych – art. 4 pkt. 8 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

 

III.      Opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest zakup, dostawa oraz monta  rolet okiennych w 鈍ietlicy 鈔odowiskowej:

1. Rolety – 10 szt, roleta tekstylna, zaciemniaj帷a,  mechanizm: r璚zny, 豉鎍uszkowy

WIZJA LOKALNA

W celu ustalenia wszystkich koszt闚 niezb璠nych do realizacji zam闚ienia zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej z dok豉dnym pomiarem. Termin wizji lokalnej nale篡 ustali telefonicznie z  dyr. ZPO Mariol Warzecha tel. 41 3561614

 

Zamawiaj帷y informuje, 瞠 zgodnie z zawart umow o dofinansowanie w pierwszej kolejno軼i zam闚ienie b璠zie udzielane Podmiotowi Ekonomii Spo貫cznej (PES). W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizacj zam闚ienia przez PES lub niez這瞠nia oferty przez PES b璠 rozpatrywane oferty innych podmiot闚.

wi璚ej >>

ZAPYTANIE OFERTOWE

2020-02-13 08:41:22

ZAPYTANIE OFERTOWE

zakup i dostaw  namiotu eventowego i zestawu mebli plenerowych

 

I.      Zamawiaj帷y

Gmina Z這ta, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Z這ta, Tel/fax  41 3561601/ 41 3561648, email: ug@gminazlota.pl , adres www:  www.gminazlota.pl

Miejsce wykonywania zam闚ienia:

Zesp馧 Plac闚ek O鈍iatowych w Z這tej

Ul. Parkowa 4

28-425 Z這ta

 

II.      Tryb post瘼owania

Do niniejszego post瘼owania nie maj zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zam闚ie publicznych – art. 4 pkt. 8 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

 

III.      Opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest zakup i dostawa namiotu eventowego i zestawu mebli plenerowych

1. Namiot imprezowy z systemem zatrzaskowym, szybki i 豉twy w monta簑, 100% wodoodporny, plandeka odporna na promieniowanie UV, ocynkowana stalowa konstrukcja, powierzchnia: 3 x 4m

2. Zestaw mebli plenerowych- st馧 owalny z mo磧iwo軼i demonta簑  i 8 krzese plenerowych, w kolorze innym ni bia造m, tworzywo PCV, krzes豉 mo積a sztaplowa

 PRODUKT FABRYCZNIE NOWY

Zamawiaj帷y informuje, 瞠 zgodnie z zawart umow o dofinansowanie w pierwszej kolejno軼i zam闚ienie b璠zie udzielane Podmiotowi Ekonomii Spo貫cznej (PES). W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizacj zam闚ienia przez PES lub niez這瞠nia oferty przez PES b璠 rozpatrywane oferty innych podmiot闚.

wi璚ej >>

ZAPYTANIE OFERTOWE

2020-02-13 08:39:01

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup wyposa瞠nia do 鈍ietlicy

I.      Zamawiaj帷y

Gmina Z這ta, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Z這ta, Tel/fax  41 3561601/ 41 3561648, email: ug@gminazlota.pl , adres www:  www.gminazlota.pl

Miejsce wykonywania zam闚ienia:

Zesp馧 Plac闚ek O鈍iatowych w Z這tej

Ul. Parkowa 4

28-425 Z這ta

 

II.      Tryb post瘼owania

Do niniejszego post瘼owania nie maj zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zam闚ie publicznych – art. 4 pkt. 8 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

 

III.      Opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest zakup, dostawa oraz monta  wyposa瞠nia do 鈍ietlicy 鈔odowiskowej:

1. Szafa- 2szt, dwudrzwiowa, wewn徠rz p馧ki sta貫 lub ruchome, 185/80/40, p造ta laminowana

2. Rega造- 4 szt, otwarte,  185/80/40, p造ta laminowana

3. Szafki – 2 szt, zamykane na klucz, 115/80/40, p造ta laminowana

4. Stolik 鈍ietlicowy konferencyjny nr 4 -  4 szt, wymiary: A 800 x B 1800 x H 640 mm Wykonanie: Stela wykonany z rury stalowej, malowany farb proszkow. Blat wykonany z p造ty wi鏎owej laminowanej oklejony obrze瞠m PCV.

5. Stolik 鈍ietlicowy konferencyjny nr 6 - 6 szt, wymiary: A 800 x B 1800 x H 800 mm Wykonanie: Stela wykonany z rury stalowej, malowany farb proszkow. Blat wykonany z p造ty wi鏎owej laminowanej oklejony obrze瞠m PCV.

6.Krzes這 uczniowskie nr 4 -16 szt, Wysoko嗆 krzes豉 38 cm Wysoko嗆 dziecka od 133 do 159 cm Stela z rury, sklejka lakierowana o gr 8mm Mo磧iwo嗆 sztaplowania.

7.Krzes這 uczniowskie nr 6 -14 szt, Wysoko嗆 krzes豉 46 cm Wysoko嗆 dziecka od 159do 189 cm Stela z rury, sklejka lakierowana o gr 8mm Mo磧iwo嗆 sztaplowania

8. Stolik komputerowy- 5 szt, wymiary 75 / 100 / 55, p造ta laminowana

9. Pufy(siedziska)- 5 szt, wype軟ienie granulatem lub piank, zdejmowane pokrowce, materia wierzchni 軼ieralny

10.Dywan – 1 szt, wykonany z materia逝 bezpiecznego dla dzieci z atestem higienicznym, 3m x 4 m

CERTYFIKATY I ATESTY

 

Zamawiaj帷y informuje, 瞠 zgodnie z zawart umow o dofinansowanie w pierwszej kolejno軼i zam闚ienie b璠zie udzielane Podmiotowi Ekonomii Spo貫cznej (PES). W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizacj zam闚ienia przez PES lub niez這瞠nia oferty przez PES b璠 rozpatrywane oferty innych podmiot闚.

wi璚ej >>

Pozostale wiadomosci

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPYTANIE OFERTOWE
W tym roku pop造nie gaz
ZAPYTANIE OFERTOWE
Ostrze瞠nie meteorologiczne Nr 11
Informacja
Zmiana ostrze瞠nia meteorologicznego Nr 10 wydanego o godz. 10:12 dnia 09.02.2020
I N F O R M A C J A
ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed susz, z堯 wniosek o dotacj
Ostrze瞠nie meteorologiczne Nr 10
Komunikat meteorologiczny z godz. 06:50 dnia 10.02.2020
Og這szenie
Szkolenie GUS, KRUS, ARiMR
ZAPRASZAMY DO WZI犴IA UDZIAΣ W XXI EDYCJI KONKURSU
Przygotowanie do post瘼owania
Za „ofiarn s逝瘺 na rzecz..."
Informacja
Zimowisko w Zakopanem
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wi璚ej wiadomo軼i >>

Online

» Os鏏 on-line:2

Kontakt z Redakcj

E-mail: promocja@gminazota.pl


Galeria zdj耩Copyright © 2007-2018 Portal Gminy Z這ta.
Wszelkie prawa zastrze穎ne.
Kopiowanie i wykorzystywanie zdj耩 oraz innych materia堯w zawartych w portalu bez wiedzy Redakcji zabronione.

Os鏏 on-line: 2