Portal Gminy Złota - gminazlota.pl

Piątek, 14 grudnia 2018, Do końca roku 17 dni Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

Ogloszenia

Wyślij SMS

Wiadomosci


Informacja

Dodal: Redakcja dnia 2018-12-13 15:32:12


Decyzja, wydana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze
dnia 30.11.2018r., przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Wójta Gminy
Złota. Wójt przeprowadzi od nowa postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą „budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej P4 PIN 4460 B wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną”.

W związku z zaistniała sytuacją Urząd Gminy w Złotej wezwał wykonawcę inwestycji
do uzupełnienia wniosku dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą „budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej P4 PIN 4460 B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
projektowanego do realizacji na działce 1534 w miejscowości Chroberz.


Ponadto
mając powyższe na uwadze Wójt w swoim nowym postępowaniu uwzględni wskazówki SKO
zawarte w przedmiotowej decyzji.
wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 87 razy)

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 66

Dodal: Redakcja dnia 2018-12-13 14:17:13

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 66
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 12:41 dnia 13.12.2018
Zjawisko/Stopien zagrożenia Oblodzenie/1
Obszar powiaty: buski(45), jędrzejowski(43), kazimierski(43), Kielce(43), kielecki(43), konecki(37),
opatowski(46), ostrowiecki(42), pińczowski(42), sandomierski(47), skarżyski(38),
starachowicki(39), staszowski(47), włoszczowski(38)
Ważność od godz. 16:00 dnia 13.12.2018 do godz. 11:00 dnia 14.12.2018
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu.
Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, temperatura minimalna gruntu od -5°C do -3°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 16:00/13.12
do 11:00/14.12.2018 temp. min. od -3 st. do -1 st., przy gruncie do -5 st., ślisko. Dotyczy
powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia
o oblodzeniu

wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 4 razy)

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 42

Dodal: Redakcja dnia 2018-12-13 14:16:14

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Oblodzenie/ 1
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
Ważność od godz. 16:00 dnia 13.12.2018 do godz. 11:00 dnia 14.12.2018
Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu.
Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, temperatura minimalna gruntu od -5°C do -3°C.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
80%

wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 3 razy)

III Sesja Rady Gminy Złota - zaproszenie

Dodal: Redakcja dnia 2018-12-12 11:11:31


Serdecznie zapraszam na sesje Rady Gminy Złota , która odbędzie się 12 grudnia 2018 roku o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

>> Transmisja wideo na żywo <<

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie guorum.
2.    Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3.    Podjęcie uchwał w sprawie :
a. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
b. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
c.    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
d.    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2019 rok,
e.  określenia szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,,
f.  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota,
g. określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
h. zmian w budżecie gminy na 2018 rok,           
4.    Interpelacje i zapytania .
5.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6.    Wolne wnioski i zapytania.
7.    Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Wypych
wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 61 razy)

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Dodal: Redakcja dnia 2018-12-12 09:36:19

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców
budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019

Do pobrania PDF


(kliknij aby powiększyć)

wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 22 razy)

Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”

Dodal: Redakcja dnia 2018-12-12 08:50:31

Zdobycie wysokospecjalistycznych kwalifikacji, perspektywa rozwoju zawodowego jak i osobistego, stałość zatrudnienia – to tylko niektóre z korzyści wynikających z pełnienia służby w szeregach Wojska Polskiego.

Kampania „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” przygotowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej jest odpowiedzią na wzrost zainteresowania ochotniczymi formami służby wojskowej i ma na celu dotarcie z informacjami i wskazówkami do jak najszerszego grona potencjalnych kandydatów.

wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 21 razy)

Bezpłatny projekt pt. Aktywne świętokrzyskie

Dodal: Redakcja dnia 2018-12-11 14:51:34

Projekt realizowany jest przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw  Społeczno - Edukacyjnych na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Nasza inicjatywa skierowana jest do osób niepracujących powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, które należą do przynajmniej jednej z grup:
- kobiety
- osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku)
- osoby o niskich kwalifikacjach  ( wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne - Liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)
- osoby po 50 roku życia
- osoby z niepełnosprawnościami


wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 41 razy)

Ogłoszenie

Dodal: Redakcja dnia 2018-12-11 14:01:19


Zawiadamiamy mieszkańców, miejscowości: Stawiszyce, Miernów, Probołowice, Kostrzeszyn, Pełczyska, śmieci segregowane według harmonogramu z dnia 31.12.2018r zostaną zabrane w dniu 28.12.2018r.(Piątek).
Za zaistniałe uciążliwości przepraszamy.

wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 16 razy)

Ogłoszenie

Dodal: Redakcja dnia 2018-12-11 14:00:31

Zawiadamiamy mieszkańców, miejscowości: Chroberz, Wojsławice, Nieprowice, Rudawa, śmieci segregowane według harmonogramu z dnia 24.12.2018r zostaną zabrane w dniu 21.12.2018r.(Piątek).
Za zaistniałe uciążliwości przepraszamy.


wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 13 razy)

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 41

Dodal: Redakcja dnia 2018-12-11 13:58:03

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Oblodzenie/ 1
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
Ważność od godz. 22:00 dnia 11.12.2018 do godz. 09:00 dnia 12.12.2018
Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu
ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, temperatura minimalna
gruntu od -4°C do -2°C.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
75%

wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 8 razy)

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 40

Dodal: Redakcja dnia 2018-12-10 14:07:20

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Oblodzenie/ 1
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
Ważność od godz. 22:00 dnia 10.12.2018 do godz. 09:00 dnia 11.12.2018
Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu
ze śniegiem. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, temperatura minimalna gruntu od -4°C do
-1°C.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
85%

wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 13 razy)

Stypendia sportowe Funduszu Natalii Partyki – IV edycja wystartowała

Dodal: Redakcja dnia 2018-12-07 09:08:15

Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią sklepów Biedronka uruchomił IV edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się
z trudnościami w rozwoju kariery. To wyjątkowy program, który wspiera młodych, utalentowanych ludzi, szukających dofinansowania swojego rozwoju sportowego. Każde stypendium w ramach funduszu to 10 000 zł. na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych.


wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 20 razy)

Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Dodal: Redakcja dnia 2018-12-07 08:46:47wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 15 razy)

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 39

Dodal: Redakcja dnia 2018-12-06 12:52:42

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/ 1
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
Ważność od godz. 21:00 dnia 06.12.2018 do godz. 03:00 dnia 07.12.2018
Przebieg Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu ze śniegiem oraz
deszczu powodujących gołoledź.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
80%

wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 11 razy)

Zapis wideo II Sesji Rady Gminy Złota

Dodal: Redakcja dnia 2018-12-05 12:28:36wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 77 razy)Copyright © 2007-2018 Portal Gminy Złota.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i wykorzystywanie zdjęć oraz innych materiałów zawartych w portalu bez wiedzy Redakcji zabronione.

Osób on-line: 1