Portal Gminy Złota - gminazlota.pl

Poniedziałek, 23 lipca 2018, Do końca roku 161 dni Imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Ogloszenia

Wyślij SMS

Wiadomości

Świadczenia wychowawcze - 500+ Okres zasiłkowy 2017/2018

Dodane: redakcja Data: 2017-07-19 15:14:19 (czytane: 613)  Wersja do druku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej  informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

Okresy składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

Ø  wniosek złożony do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

Ø  wniosek złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia następuje do dnia 30 listopada tego roku

Ø  wniosek złożony w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia następuje do dnia 31 grudnia tego roku

Ø  wniosek złożony w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Ø  wniosek złożony w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Świadczenie wychowawcze – program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Rodzina z niepełnoletnimi dziećmi może otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparciem może być objęta rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko wynosi 1200 zł. Istotne jest, że w składzie rodziny brane są pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też są dzieci, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł mogą otrzymać także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (wnioski te należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie).

Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

1)         utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny

2)         udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

3)         banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;

Lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotej, ul. Sienkiewicza 79, pokój 2a na parterze budynku Urzędu Gminy w Złotej.   

Informacji można uzyskać pod numerem tel. 41 356 16 01 (wew. 27)

Przeczytaj również:
I Świętokrzyski Festiwal Seniorów (2018-07-20 11:47:06) - Komentarzy:(0)
Street Workout Złota w Radzyniu (foto, wideo) (2018-07-20 11:22:19) - Komentarzy:(0)
Nieprowice: Bocian uratowany! (foto, wideo) (2018-07-11 09:07:22) - Komentarzy:(0)
ZAWIADOMIENIE (2018-07-10 12:32:40) - Komentarzy:(0)
Zawody Sportowo – Pożarnicze w Złotej (2018-07-08 16:37:00) - Komentarzy:(0)
Ogłoszenie (2018-07-03 11:05:55) - Komentarzy:(0)
Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online! (2018-07-02 09:55:43) - Komentarzy:(0)
Dobry Start 300 dla ucznia (2018-06-29 10:38:21) - Komentarzy:(0)
W niedzielę zapraszamy do Pełczysk! (2018-06-29 10:02:46) - Komentarzy:(0)
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ (2018-06-29 08:28:21) - Komentarzy:(0)Uwaga:
Masz ciekawa informacje z regionu, zdjecie, chcesz cos skomentowac?
Czekamy: gg: 4249166, email: redakcja@chroberz.info

   (0)
     

Copyright © 2007-2018 Portal Gminy Złota.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i wykorzystywanie zdjęć oraz innych materiałów zawartych w portalu bez wiedzy Redakcji zabronione.

Osób on-line: 3