Portal Gminy Złota - gminazlota.pl

Wtorek, 22 maja 2018, Do końca roku 223 dni Imieniny: Emila, Neleny, Romy

Ogloszenia

Wyślij SMS

Wiadomości

„Startuj w przedsiębiorczość 2 – dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców gmin województwa świętokrzyskiego leżących na obszarze strategicznej interwencji”

Dodane: Redakcja Data: 2017-12-01 12:01:46 (czytane: 105)  Wersja do druku

01 września 2017 roku Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o. – Lider projektu wraz z Partnerem - Zarządzanie i Projekty Katarzyna Romańska Sp. z o. o. rozpoczęli realizację projektu ,,STARTUJ W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2 – DOTACJE, SZKOLENIA, DORADZTWO DLA MIESZKAŃCÓW GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO LEŻĄCYCH NA OBSZARZE STRATEGICZNEJ INTERWENCJI’’.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2017 r. do 31.05.2019 r.
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w dwóch turach:
I tura: od 06.12.2017 do 14.12.2017 r. (przyjętych będzie 30 osób)
II tura: od 08.01.2018 do 16.01.2018 r. (przyjętych będzie 30 osób)

Spośród przyjętych 60 osób do projektu, 48 osób zostanie zakwalifikowanych na szkolenie z zakładania i prowadzenia firmy oraz pisania biznes planu, następnie po złożeniu biznes planów wyłonionych zostanie 40 osób, które otrzymają dotację na własną działalność gospodarczą. Więcej w rozwinięciu...

UCZESTNICY PROJEKTU

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby fizyczne zamieszkujące lub uczące się w gminach OSI woj. świętokrzyskiego nieposiadające zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia (w momencie przystąpienia - ukończony 30 rok życia) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:

a. osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 roku życia,
z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane (max. średnie wykształcenie),

b. osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

Dokumenty potrzebne do zapisu można pobrać ze strony www: www.gdpkrakow.pl/projekty/Startujwprzedsiebiorczosc2  lub w Biurze projektu tj.:

· Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz rekrutacyjny do Projektu, który należy przygotować w formie elektronicznej lub wypełnić odręcznie, pismem czytelnym i przedłożyć w formie wydruku lub wypełnionej odręcznie wraz z czytelnym podpisem Kandydata do projektu.

·  Załącznik nr 3 do Regulaminu - Oświadczenie Uczestnika projektu.

·  Załącznik nr 4 do Regulaminu - Oświadczenie o miejscu zamieszkania.

·  zaświadczenie z PUP/MUP (w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy)

·   zaświadczenie z KRUS i PUP/MUP (w przypadku osób odchodzących z rolnictwa)

·   orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy)

OFEROWANE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:  

 a) sesje z doradcą zawodowym mające na celu przeprowadzenie badania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej oraz motywacji do otrzymania dotacji w wymiarze 4 h/osobę dla 60 osób (w tym 36 kobiet);

b) wsparcie szkoleniowo-doradcze przed otrzymaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej obejmujące:

- szkolenie „Start w przedsiębiorczość” dot. rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze 30 h dla 48 osób (w tym 29 kobiet)

- doradztwo biznesowe w wymiarze 10 h/osobę dla 48 osób (w tym 29 kobiet);

c) udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 24 000 zł
dla 40 osób (w tym 24 kobiet);

d) doradztwo biznesowe po otwarciu działalności gospodarczej przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia firmy;

e) wsparcie finansowe po uruchomieniu firmy w wysokości do 1000 zł miesięcznie, przez 12 miesięcy.                          

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU !!!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

BIURO PROJEKTU:
Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.
ul. Jarońskich 20
25-335 Kielce
tel.
572-294-790
e-mail: gdp.kielce@wp.pl

Przeczytaj również:
ARiMR przygotowała ankietę dla wnioskodawców i beneficjentów pomocy przyznawanej w ramach działań inwestycyjnych i premiowych PROW 2014-2020 (2018-05-21 15:14:57) - Komentarzy:(0)
Ważna informacja dla rolników (2018-05-21 11:36:09) - Komentarzy:(0)
Uwaga! Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku (2018-05-18 09:10:41) - Komentarzy:(0)
Powiatowy Turniej Piłki Nożnej (2018-05-17 12:22:29) - Komentarzy:(0)
Informacja (2018-05-17 10:01:21) - Komentarzy:(0)
"Komu w drogę, temu praca!" (2018-05-16 13:42:19) - Komentarzy:(0)
Nasze szkoły z aktywnymi tablicami (2018-05-16 13:36:15) - Komentarzy:(0)
Informacja - zmiana miejsca spotkania (2018-05-17 10:14:10) - Komentarzy:(0)
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 16 (2018-05-11 15:12:59) - Komentarzy:(0)
OSTRZEŻENIE NUMER 17/III/2018 BURZE Z GRADEM (2018-05-10 14:04:20) - Komentarzy:(0)Uwaga:
Masz ciekawa informacje z regionu, zdjecie, chcesz cos skomentowac?
Czekamy: gg: 4249166, email: redakcja@chroberz.info

   (0)
     

Copyright © 2007-2018 Portal Gminy Złota.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i wykorzystywanie zdjęć oraz innych materiałów zawartych w portalu bez wiedzy Redakcji zabronione.

Osób on-line: 3