Portal Gminy Złota - gminazlota.pl

Wtorek, 21 stycznia 2020, Do końca roku 345 dni Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory

Ogloszenia

Wyślij SMS

Wiadomości

Zaproszenie na Sesję

Dodane: UG Złota Data: 2019-12-18 14:08:28 (czytane: 155)  Wersja do druku

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 30 grudnia 2019 roku o godz. 9-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Porządek posiedzenia:

1.                 Otwarcie sesji.

2.                 Stwierdzenie quorum.

3.                 Przyjęcie porządku obrad.

4.                 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.                 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy  Stałych Komisji Rady Gminy Złota na 2020 rok.

6.                 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2020 rok.

7.                 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

8.                 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Złota z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.

9.                 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

10.             Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2019-2031.

11.             Budżet Gminy na 2020 rok- wystąpienie Wójta.

12.             Opinia Komisji Rolnictwa, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego dotycząca budżetu.

13.             Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie budżetu na 2020 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2031.

14.             Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2020 r.

15.             Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2031

16.             Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy Złota podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej.

17.             Interpelacje i zapytania.

18.             Wolne wnioski.

19.             Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

20.             Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam   Wypych

Przeczytaj również:
Droga gminna Nieprowice - Stara Zagość będzie zamknięta (2020-01-20 10:24:21) - Komentarzy:(0)
Informacja (2020-01-20 09:41:16) - Komentarzy:(0)
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5 (2020-01-17 12:58:22) - Komentarzy:(0)
Informacja o zmianie stawki z odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (2020-01-17 09:00:20) - Komentarzy:(0)
Obwieszczenie (2020-01-16 07:30:37) - Komentarzy:(0)
Rekrutacja do projektu "Świetlica Środowiskowa w Złotej miejscem nauki i zabawy" (2020-01-09 08:51:37) - Komentarzy:(0)
Informacja (2020-01-09 08:42:00) - Komentarzy:(0)
ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO - WPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE I N F O R M A C J A (2020-01-08 13:05:53) - Komentarzy:(0)
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 3 (2020-01-07 13:11:57) - Komentarzy:(0)
Zmiany w prawie w 2020 roku (2020-01-02 10:10:06) - Komentarzy:(0)Uwaga:
Masz ciekawa informacje z regionu, zdjecie, chcesz cos skomentowac?
Czekamy: gg: 4249166, email: redakcja@chroberz.info

   (0)
     

Copyright © 2007-2018 Portal Gminy Złota.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i wykorzystywanie zdjęć oraz innych materiałów zawartych w portalu bez wiedzy Redakcji zabronione.

Osób on-line: 2