Piłkarski festyn (foto, wideo)
2018-01-10 14:02:06


Ponad 80 uczniów klas 0- VII szkoły podstawowej wzięło udział w kolejnej edycji festynu piłkarskiego zorganizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy Złota, działający przy ZPO w Złotej.

Młodzi adepci uczęszczający na popołudniowe zajęcia piłki nożnej halowej, mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności gry ze swoimi rówieśnikami a także z kolegami z zaproszonej drużyny z Solca Zdroju.Galeria zdjęć oraz wideo z drona w rozwinięciu...
Całość rozgrywek dopełnił przygotowany przez rodziców iście królewski słodki
poczęstunek. Pamiątkowe medale uczestnikom wręczył wójt Gminy Złota Tadeusz
Sułek w asyście sekretarza Gminy Ireneusza Gołuszki oraz trenera Arkadiusza
Kurka.

Nad prawidłowym przebiegiem festynu czuwali: Marek Purchla,
Patryk Maciantowicz, który wszystkie mecze sędziował, zdjęcia oraz BlueSkyFilms Wojciech Osiecki.

- Galeria zdjęć:  http://gminazlota.tbu.pl/galeria/thumbnails.php?album=255

http://gminazlota.tbu.pl/printnews.php?id=4641