Sto milionów złotych na rozwój działalności gospodarczych.
2018-02-05 10:45:04Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
dofinansuje rozwój międzynarodowy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, W
dniu 27 lutego 2018 r.  rusza nabór
wniosków. Pula środków na konkurs wynosi 100 000 000 złotych. Jeden
przedsiębiorca może pozyskać 800 000 zł dotacji.


Jakie projekty mogą uzyskać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowaniu podlegają
projekty obejmujące kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę
działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu
biznesowego związanego z wejściem na rynki zagraniczne działalności
wnioskodawcy.

Co można sfinansować?

Koszty w zakresie opracowania i
przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z wyjściem na
rynki zagraniczne obejmujące:

1) koszty usług doradczych świadczonych
przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania i wdrożenia  nowego modelu biznesowego związanego z
wejściem na rynki zagraniczne.2) koszty udziału w międzynarodowych
targach, wystawach lub misjach gospodarczych, o łącznej wartości nie
przekraczającej 49% kosztów kwalifikowalnych projektu;3) koszty zakupu wartości niematerialnych i
prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z
nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w
związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z
tym związane.

Kto może otrzymać?

O dofinansowanie mogą ubiegać się firmy
spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy
prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na
obszarze województw
warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego,
podkarpackiego
, zarejestrowane co najmniej od 12 miesięcy.

Maksymalna poziom dofinansowanie dla firmy
wynosi 85 % kosztów projektu.

Szczegóły.

Więcej informacji dostępnych jest na
stronie
DofinansowanieDlaFirm.pl w artykule:Dofinansowanie dla firm
w 2018 roku w ramach naboru PARP. Sto milionów do podziału.http://gminazlota.tbu.pl/printnews.php?id=4679