V Ponidziański Konkurs Historyczny Odrodzenie, Chwała i Sukcesy - II Rzeczypospolitej
2018-02-12 10:11:50

Ponidziańskie Stowarzyszenie "Tukidydes" zaprasza do udziału w V
edycji Ponidziańskiego Konkursu Historycznego. Temat obecnej edycji to:
Odrodzenie, Chwała i Sukcesy - II Rzeczypospolitej.

Konkurs ma na celu pogłębianie wiedzy z okresy dwudziestolecia
międzywojennego, sukcesach i dokonaniach polskich naukowców, artystów,
mężów stanu tamtego okresu, wojnach obronnych, ze szczególnym
uwzględnieniem obrony Lwowa w 1918-1919 r. oraz wojny obronnej z 1920 r.
i Bitwy Warszawskiej. Ma także na celu kształcenie postaw
patriotycznych młodzieży oraz wzmocnienie więzi narodowych poprzez
propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii Polski i Polaków oraz
zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych studiów
nad historią oraz sięgnięcie do źródeł historycznych, do ich badań i
oceny.
pkh_5.jpg

Konkurs
skierowany jest do uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz
uczniów szkół podstawowych, których zadaniem będzie przygotowanie prac
na wybrany temat z historii II Rzeczypospolitej. Przedmiotem prac może
być osoba zasłużona dla polskiej kultury, nauki, polskiej państwowości
na niwie społecznej, naukowej, artystycznej, żyjąca i odnosząca w tym
okresie i w tym czasie swoje sukcesy i osiągnięcia. Praca może także
dotyczyć wybranego zagadnienia związanego z odbudową lub rozwojem
państwowość, gospodarki, nauki, tematem jej może być organizacja z
tamtego okresu o charakterze patriotycznym, narodowym, bądź
propaństwowym. Praca może dotyczyć konfliktu bądź starć zbrojnych, które
miały miejsce w tym okresie, dowódców, wodzów armii, poszczególnych
jednostek czy żołnierzy.

Prace konkursowe (pisemne, plastyczne, prezentacje multimedialne) należy składać od 01.02.2018 r. do 23.04.2018 r.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2018 r. Towarzyszyć im będzie tak, jak w poprzednich edycjach oficjalna Gala.

V edycja Ponidziańskiego Konkursu Historycznego została objęta Patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać:
Adrian Szczerba tel. 505 848 235 lub maila: ponidziekonkurs@gmail.com

Strona konkursu na Facebooku: https://www.facebook.com/Ponidzia%C5%84ski-Konkurs-Historyczny-225564997779928/

Do pobrania:
Regulamin konkursuhttp://gminazlota.tbu.pl/printnews.php?id=4683