Szacowanie strat spowodowanych suszą
2018-06-25 08:14:41


Urząd Gminy Złota  informuje o możliwości składania wniosków o szacowanie strat spowodowanych suszą  (Wniosek do pobrania docx).

Wnioski należy złożyć w terminie do 06 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy  Złota (pok. nr 10). Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć:
- kserokopię wniosku o płatność bezpośrednią na rok 2018,
- oraz kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Rolnicy zgłaszający straty powinni  we wniosku wykazać wszystkie uprawy, również te, w których nie wystąpiły szkody. Podana powierzchnia upraw musi zgadzać się z powierzchniami zadeklarowanymi we wniosku o dopłaty do ARiMR.

Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami.

http://gminazlota.tbu.pl/printnews.php?id=4809