Uroczystość OSP Chroberz (foto)
2018-06-26 14:02:33

Poświęcenie honkera OSP ChroberzNiedziela, 24 czerwca była okazją do
świętowania dla OSP Chroberz. Przy miejscowej remizie strażackiej odbyło
się uroczyste poświecenie lekkiego wozu strażackiego marki honker,
który zakupiła Gmina Złota, a kluczyki przekazał Wójt Tadeusz Sułek. To
wyjątkowe spotkanie rozpoczęło włączenie syreny alarmowej oraz złożenie
raportu przez Naczelnika Oddziału Gminnego ZOSP RP Artura
Oziębłowskiego, Prezesowi gminnych struktur OSP Tadeuszowi Sułkowi. Nie
zapomniano również o zmarłych druhach, których pamięć uczczono minutą
ciszy. Na maszt wciągnięto flagę państwową i odegrano hymn.
Prezes
chroberskiej jednostki Jacek Wypych przywitał zaproszonych gości
w osobach Posła na Sejm RP Krystiana Jarubasa, Prezesa Zarządu
Wojewódzkiego Związku OSP RP Mirosława Pawlaka, Przewodniczącego Rady
Powiatu Pińczowskiego Ireneusza Gołuszkę, Z-cy Komendanta PSP Pińczów
st. bryg. Wojciecha Buckiego, Przedstawiciel Nadleśnictwa Pińczów Łukasz
Krzak, Wójta Gminy Złota Tadeusza Sułka, Radnych Gminy Złota Dariusza
Tarki, Tadeusza Bochniaka i Dariusza Jaworskiego, Księdza Waldemara
Krochmala, Prezesa Kopalni Leszcze Leszka Irli oraz Jadwigi Irli Prezesa
Stowarzyszenia „Dla Ponidzia”.


Poświęcenia wozu specjalnego przeznaczenia dokonał ksiądz Waldemar Krochmal w asyście druha Piotra Lozi.


Wręczono
również listy gratulacyjne dla sponsorów dzięki którym możliwy był zakup
wyposażenia honkera, a oto oni: Poseł RP Krystian Jarubas, Marszalek
Woj. Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Starosta Pińczowski Zbigniew
Kierkowski, Przewodniczącego Rad. Powiatu Pińczowskiego Ireneusz
Gołuszka, Wójt Tadeusz Sułek, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Pińczowie
Jakub Madej, Prezes Zarządu Doliny Nidy w Gackach Janusz Kuźnia, Prezes
Kopalni Gipsu Leszcze Leszek Irla, Nadleśnictwo Pińczów Andrzej Wójciak,
Ksiądz Waldemar Krochmal.


Imprezę poprowadził Ireneusz Gołuszka.


Po oficjalnych uroczystościach druhowie oraz goście udali się na strażacki piknik do Domu Ludowego.


Autor: AW, IG.
Zdjęcia: Dariusz Garlej, www.palac.chroberz.info


Poświęcenie honkera OSP Chroberz

Poświęcenie honkera OSP Chroberz

Poświęcenie honkera OSP Chroberz


>> Galeria zdjęć <<

http://gminazlota.tbu.pl/printnews.php?id=4812