Święto Pieśni i Muzyki Świętokrzyskiej w Niegosławicach
2018-07-20 11:23:40


VIII Święto Pieśni i Muzyki Świętokrzyskiej im. Kazika Krawczyka i
Stasia Muchy, odbędzie się 22 lipca  o godz. 14.30 na placu przy OSP w
Niegosławicach.


Na imprezę zapraszają: Adam Jarubas – Honorowy Sołtys Niegosławic,
Tadeusz Sułek – Wójt Gminy Złota, Sołtys oraz Rada Sołecka Niegosławic,
Ochotnicza Straż Pożarna w Niegosławicach, Ośrodek Kulturalno –
Historyczny BELDONEK – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu.


http://gminazlota.tbu.pl/printnews.php?id=4820