I Świętokrzyski Festiwal Seniorów
2018-07-20 11:47:06

Serdecznie zapraszamy seniorów, którzy chcą zaprezentować na scenie
swoje umiejętności: wokalne, taneczne, teatralne, kabaretowe czy
literackie, do udziału w I Świętokrzyskim Festiwalu Seniorów. Finał
wydarzenia odbędzie się 10 października w Wojewódzkim Domu Kultury w
Kielcach, poprzedzą go eliminacje regionalne w Staszowie, Jędrzejowie i
Kielcach. Organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego-Biuro Komunikacji Społecznej.
Współorganizatorzy: pełnomocnik marszałka ds. seniorów, Wojewódzka
Społeczna Rada Seniorów i Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. Partnerami
medialnymi: Echo Dnia, Telewizja Świętokrzyska i Meloradio. Termin
nadsyłania zgłoszeń upływa 10 września 2018r. Wydarzenie odbywać się
będzie w ramach obchodów 20-lecia województwa świętokrzyskiego.Festiwal adresowany jest do seniorów, osób w wieku 60+. Do udziału
zapraszamy nieprofesjonalnych twórców indywidualnych oraz grupy twórców
reprezentujących kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Domy
Pomocy Społecznej, domy i centra kultury działające na rzecz seniorów,
oddziały Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i inne
środowiska seniorskie.
Przedsięwzięcie ma na celu: prezentację
różnorodnych form artystycznych, inspirowanie twórców-seniorów do
poszukiwań artystycznych, integrację środowisk senioralnych regionu
świętokrzyskiego. Wydarzenie będzie również znakomitą okazją do
spotkania, wspólnej zabawy i wymiany doświadczeń.
Festiwal będzie miał charakter konkursu na najciekawsze prezentacje artystyczne w różnych kategoriach:
– muzyka (zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, chóralne, duety, soliści)
– taniec (pary, zespoły taneczne)
– krótkie formy teatralne lub kabaretowe
– literatura (wiersz, proza).
Zgłaszający
są zobowiązani do nadesłania na adres organizatora (pocztą na adres:
Biuro Komunikacji Społecznej, Aleja IX Wieków Kielc 4, bud. Aqua, pokój
401, 25-516 Kielce; e-mailem: 20lat@sejmik.kielce.pl)
wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA do dnia 10 września 2018 r.
Szczegóły w regulaminie Festiwalu
Serdecznie zapraszamy do udziału!http://gminazlota.tbu.pl/printnews.php?id=4823