Republika Pińczowska. Pamięć ciągle żywa
2018-07-24 08:49:57Rajd pieszy, msza święta w Młodzawach Małych oraz uroczystości przy pomniku u stóp Góry Byczowskiej - tak mieszkańcy i władze uczcili 74 rocznicę utworzenia Partyzanckiej Republiki Pińczowskiej.

Republika Pińczowska to symbol powstańczego zrywu, który doprowadził do wyzwolenia spod okupacji niemieckiej, obszaru o powierzchni 1000 km2 . W jego skład wchodziły m.in. Pińczów, Działoszyce, Kazimierza Wielka, Sancygniów, Wiślica. Okres ten trwał od 24 lipca do 12 sierpnia 1944 roku i stał się symbolem walczącego Ponidzia.Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się o godzinie 19.00 Mszą św. w
Kościele Ducha Świętego i Matki Bożej w Młodzawach. Następnie uczestnicy
zgromadzili się przy pomniku, gdzie otwarcia uroczystości dokonał
Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego Ireneusz Gołuszka. Tego samego
dnia, o godzinie 15-tej z Pińczowa wyruszył II Rajd Pieszy Republiki
Pińczowskiej. Uczestnicy rajdu również pojawili się na miejscu, aby
wziąć udział w obchodach. Dowódca uroczystości por. Piotr Zachariasz
wprowadził poczty sztandarowe oraz pluton strzelców JW. 2131 z Pińczowa 
i  JW. 2130 

Udział w uroczystościach wziął również starosta
Zbigniew Kierkowski, wicestarosta Ryszard Barna, zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Pińczów - Marek Zatorski, kombatanci, służby mundurowe,
uczniowie i nauczyciele oraz strzelcy z jednostek w Pińczowie,
Kazimierzy Wielkiej, Buska-Zdroju i Krakowa. 

W wystąpieniach
okolicznościowych głos zabrali Wójt Gminy Złota -Tadeusz Sułek, radny
Rady Powiatu Andrzej Kozera, Prezes Pińczowskiego Koła Stowarzyszenia
Pokoleń Żołnierzy Republiki Pińczowskiej - Ryszard Orszulak oraz
łączniczka Armii Krajowej Pani Teresa Znojek.

Podczas
uroczystości Apel Pamięci poprowadził por. Piotr Zachariasz. Pod
pomnikiem złożono wiązanki oraz zapalono znicze dla upamiętnienia
bohaterów tamtych dni. Krótki występ artystyczny przedstawiały Panie z 
Koła Gospodyń Wiejskich z Kozubowa.

Autor: Sylwia Robak, pinczow.pl
Zdjęcia: Agata Chrobot, Echo Dnia


http://gminazlota.tbu.pl/printnews.php?id=4828