Konkurs fotograficzny KOWR
2018-08-28 14:35:57

„Polskie kadry” to ogólnopolski konkurs fotograficzny organizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2018 r. Celem konkursu jest ukazanie bogactwa regionów Polski w dwóch kategoriach tematycznych: żywnościowej i krajoznawczej.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do
wszystkich osób pełnoletnich. Fotografie w kategorii żywnościowej powinny
prezentować regionalne produkty spożywcze na różnych etapach ich produkcji lub
podczas sprzedaży. Prace konkursowe mogą przedstawiać pola uprawne, regionalnych
producentów żywności, lokalne bazary i targowiska czy produkty przetworzone i
nieprzetworzone. W kategorii krajoznawczej będą brane pod uwagę zdjęcia
prezentujące obiekty znajdujące się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Szczegółowa lista obiektów znajduje się tutaj.

Oddziały
Terenowe KOWR w ramach zgłoszeń przesłanych na terenie ich  województw wyłonią
półfinalistów w każdej z kategorii. Laureatów pierwszych miejsc wybierze jury w
Centrali KOWR.

Jedną z nagród dla laureatów pierwszych miejsc w
konkursie będzie prezentacja nagrodzonych fotografii w wystawie fotograficznej
zorganizowanej przez KOWR. Ponadto najlepsze prace będą wykorzystywane w
materiałach promocyjnych KOWR. Laureaci otrzymają również zestaw nagród
rzeczowych składający się ze smartwatcha oraz albumu fotografii.

Prace fotograficzne można zgłaszać za pomocą
formularza dostępnego pod adresem http://www.kowr.gov.pl/konkurs
do 31 sierpnia 2018 r.http://gminazlota.tbu.pl/printnews.php?id=4860