Ogłoszenie
2019-02-16 18:58:53


Zapraszamy Mieszkańców Sołectwa Chroberz na zebranie sołeckie, które odbędzie się w dniu 18.02.2019r. o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej Domu Ludowego w Chrobrzu. Tematem zebrania jest funkcjonowanie szkoły w kolejnych latach.

Wójt Gminy Złota


http://gminazlota.tbu.pl/printnews.php?id=5021