Trwa realizacja inwestycji w „zielona energię”
2019-02-19 11:51:13


Zakończony został I etap montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Panele zostały już zamontowane na budynku oczyszczalni ścieków w Złotej oraz ujęciach wody. Wszystkie zamontowane do tej pory instalacje zostały włączone do sieci energetycznej.


W kolejnym etapie panele zostaną zainstalowane m.in. na budynkach świetlic wiejskich, szkołach podstawowych, budynku urzędu gminy oraz ośrodkach zdrowia. Z informacji przekazanych przez wykonawcę wynika, że inwestycja zostanie ukończona przed terminem, tj. sierpniem 2019 roku.Więcej w rozwinięciu...


Gmina Złota będzie realizowała również projekt w ramach
partnerstwa pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na domach
prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 3.1 "Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych Osi III "Efektywna i zielona energia Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.W naszej gminie do projektu przystąpiło ponad 180
gospodarstw. Przewidywany czas zakończenia inwestycji to koniec listopada 2019 roku.

/Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji UG Złota/
http://gminazlota.tbu.pl/printnews.php?id=5023