Szansa na pozyskanie grantów przez grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe
2019-02-21 11:12:35

Grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe (zarejestrowane nie dłużej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie) z terenu województwa świętokrzyskiego mogą uzyskać mikrodotacje w wysokości do 5 000 złotych. Taka szansa istnieje w związku z realizowanym przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój projektem pn. „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”, w ramach którego w terminie 4-8 marca br. będzie prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie.

Granty
można pozyskać na realizację różnorodnych inicjatyw lokalnych z
zakresu sfery pożytku publicznego lub w przypadku organizacji pozarządowych –
również na działania związane z rozwojem podmiotu.
Inicjatywy mogą dotyczyć
wielu tematów, posiadać zróżnicowany charakter, w zależności od problemów i
potrzeb  środowisk lokalnych, do których
wsparcie jest adresowane. Mikroprojekty mogą być realizowane wyłącznie przez
osoby zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego lub podmioty
pozarządowe, które mają siedzibę na terenie naszego województwa.Na
realizację inicjatyw w nadchodzącym naborze Stowarzyszenie Integracja i Rozwój
przeznaczyło kwotę 290 000 zł, co oznacza że minimum 58 pomysłów uzyska
dofinansowanie.Zachęcamy
zatem do wzięcia udziału w konkursie. Szczegóły na temat zasad naboru wniosków dostępne
są na stronie internetowej www.fio.sir.com.pl
oraz pod numerem telefonu 41 361 04 92.Projekt
jest realizowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.http://gminazlota.tbu.pl/printnews.php?id=5027