Reforma nieunikniona
2019-02-27 15:15:44


W dniu 22 lutego 2019 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Złota. Głównym jej tematem była reforma oświaty na terenie gminy Złota.

Na wstępie radny Dariusz Tarka złożył wniosek o poniższej treści:Wysoka Rado!W środę o godz. 16.00 w gmachu Biblioteki Publicznej w Złotej odbyło
się kolejne spotkanie radnych Rodziców ,nauczycieli  ,Dyrekcji szkół Miernów i Chroberz ,Wójta
Gminy tym razem z Panem i Panią Kurator ze Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego  w Kielcach.Kolejny raz pochyliliśmy się nad tematem restrukturyzacji naszej
gminnej oświaty.Tematem trudnym ,bo dotyczy on przyszłości naszych dzieci i naszej
Małej Ojczyzny.Propozycje padały różne ze strony rodziców i nauczycieli oraz dyrekcji
szkół pozostawienie w starej strukturze.Pan Wójt zaproponował 4 rozwiązania:1. Likwidacja 1 ze
szkół2. Likwidacja 2 szkół3. Obniżenie stopnia
organizacyjnego szkół do klas 0-3 plus punkty przedszkolne4. Przejęcie szkół
przez osobę prawną lub fizycznąNatomiast Pan Kurator proponował rozwiązania 3 i 4 zaproponowane przez
Pana Wójta.Ponadto Pan Kurator zaproponował daleko-idącą pomoc
organizacyjno-prawną łącznie z podjęciem rozmów z Dyrektorami szkół w celu
podjęcia ich działań restrukturyzacyjnych w tym zakresie.                Wysoka Rado jako mieszkaniec Chrobrza
i radny Gminy Złota!!! mający na celu dobro naszych dzieci i naszej Małej
Ojczyzny wnoszę o:Odroczenie do m-ca września tego roku decyzji co do restrukturyzacji
oświaty gminnej  co wiąże się z
przesunięciem terminu jej działania w nowym obliczu od 1 września 2020 r. a co
za tym idzie ściągnięcia z porządku dzisiejszych obrad uchwał dotyczących zmian
oświatowych.Jednocześnie w związku z brakiem zainteresowania ze strony rodziców i
nauczycieli oraz dyrekcji zainteresowanych szkół co do propozycji Wójta dt.
przejęcia szkół przez osobę prawną lub fizyczną wnoszę o skierowanie prac w
kierunku zgodnej  propozycji Wójta i Pana
Kuratora Oświaty.                Rada
wniosek przyjęła jednogłośnie, w wyniku czego restrukturyzacja gminnej oświaty
nastąpi od 1 września 2020 roku, a nie jak planowano od 1 września bieżącego
roku.- Restrukturyzacja oświaty na terenie gminy Złota jest nieunikniona.
Potwierdził to również Świętokrzyski Kurator Oświaty i Wychowania.  Nie wypracowaliśmy polubownego rozwiązania
problemu. Nie udało się nawet panu kuratorowi przekonać nauczycieli do procesu
przekazania szkół w ręce stowarzyszenia, czy też osoby fizycznej. Więc
pozostały nam dwa wyjścia. Proces przekazania nie może się teraz odbyć bez
likwidacji placówek. Drugim wyjściem jest obniżenie stopnia organizacyjnego,
które będzie oznaczało zarówno w szkole w Chrobrzu jak i w Miernowie
pozostawianie klas od zerówki do trzeciej, plus punkty przedszkolne.
Podtrzymuję moje stanowisko, iż gminy nie stać na utrzymywanie tych dwóch
szkół, a odłożenie sprawy o rok bardzo uderza w gminę. Spowoduje bardzo wysokie
koszty utrzymania po obniżeniu subwencji oświatowej i przy znacznym obniżeniu
liczby uczniów. Wzrost kosztów funkcjonowania w roku 2020 wyniesie ponad pół
miliona złotych, a obecnie wynosi 1,8 mln zł po stronie gminy. Nie biorąc pod
uwagę zapowiadanego wzrostu płac nauczycieli.
- podsumowuje wójt
gminy Złota Tadeusz Sułek.

/Urząd Gminy Złota/


 http://gminazlota.tbu.pl/printnews.php?id=5036