Wolne miejsca na szkolenia - projekt "Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa"
2019-03-29 11:49:22

Zachęcamy do rejestrowania się na cykl JEDNODNIOWYCH SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH
organizowanych w ramach projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia
prawa”.

Szkolenia skierowane są do organizacji społecznych działających
na obszarach wiejskich i obejmują następujące tematy:  zagrody edukacyjne (T1),
turystyka na obszarach wiejskich (T2), krótkie łańcuchy dostaw (T3), wybrane
problemy polityki senioralnej (T4), dom i jego otoczenie jako element
architektury krajobrazu i ładu przestrzennego (T5).
Omówienie programów
szkoleń znajduje na stronie internetowej projektu:http://prawonawsi.pl/ oraz w
załącznikach

Zostały uruchomione zapisy na szkolenia za pośrednictwem
strony
internetowej:
http://prawonawsi.pl/szkolenia-jednodniowe-formularz-zgloszeniowy/

Udział
w szkoleniu jest bezpłatny.http://gminazlota.tbu.pl/printnews.php?id=5062