Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - etap gminny
2019-03-29 13:31:36

W ZPO Złota odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W obecności komisji w składzie Jolanta Fichtel – kierownik USC Złota, mł. ogn. Artur Karasek z PSP Pińczów, Artur Oziębłowski – Komendant Zarządu Gminnego OSP RP, Ryszard Nowak – Honorowy Komendant Zarządu Gminnego OSP RP.


Z roku na rok turniej cieszy się w naszej gminie coraz większym zainteresowaniem, dość powiedzieć że w ZPO Złota przeprowadzane są eliminacje szkolne.


Klasyfikacja końcowa eliminacji
gminnych przedstawia się następująco:szkoła podstawowa – klasy IV, VI

1. Oskar Paździur (ZPO Złota)

2. Aleks Niedbalski (ZPO Złota)

3. Zuzanna Borzęcka (ZPO Złota)szkoła podstawowa – klasy VII, VII oraz III klasa gimnazjum

1. Tomasz Piłat (ZPO Złota)

2. Aleksandra Kowalska (ZPO Złota)

3. Kamila Garbacz (SP Miernów)szkoły ponadgimnazjalne

1. Michał Wilk (ZSCKR )

2. Jakub Judasz (ZSCKR)

3. Marcin Skoczek (ZSCKR)Po dwóch najlepszych uczniów w poszczególnych grupach
wiekowych awansowało do eliminacji powiatowych.Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali upominki oraz
pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Wójta Gminy Złota Tadeusza Sułka.http://gminazlota.tbu.pl/printnews.php?id=5064