Jaka powinna być polska szkoła?
2019-04-12 10:13:08Samorządowcy z całej Polski, w tym wójt gminy Złota Tadeusz Sułek, wzięli
udział w  II Krajowej Samorządowej Debacie
Oświatowej zorganizowanej przez Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich
RP, Związek Powiatów Polskich, Unię Metropolii Polskich i Unię Miasteczek
Polskich, przy współpracy Urzędu Miasta st. Warszawy.Samorządowcy apelowali do rządu o: - podjęcie rzetelnej
debaty na temat sytuacji oświatowej, w tym o wypracowanie standardów
oświatowych, sposobu wynagradzania nauczycieli, a także sposobu obliczania
subwencji oświatowej oraz zdefiniowania zobowiązań rządu i samorządu dotyczącego
finansowania oświaty.Więcej o przebiegu debaty [Czytaj]http://gminazlota.tbu.pl/printnews.php?id=5082