Portal Gminy Złota - gminazlota.pl

Poniedziałek, 18 lutego 2019, Do końca roku 316 dni Imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany

Ogloszenia

Wyślij SMS

Wiadomosci: Aktualności

Informacja

2019-02-15 13:57:35

W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji na temat działań w dziedzinie oświaty w gminie Złota dot. reorganizacji szkół oraz wynagrodzeń nauczycieli, informuję w oparciu o dane za 2017 rok, na podstawie oświadczeń majątkowych.

Wynagrodzenia

więcej >>

Ogłoszenie

2019-02-15 13:47:38

 Zapisy trwają

więcej >>

Nie niszcz drogi, bo zapłacisz!

2019-02-15 13:12:22

Przypominamy o karach, jakie grożą za niszczenie dróg gminnych, zwłaszcza poprzez ich zaorywanie. Zgodnie z art. 39. ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych obowiązuje zakaz dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Zaoranie pasa drogowego stanowi wykroczenie zgodne z art. 100 kodeksu wykroczeń i zagrożone jest karą grzywny do 1000 złotych.

W przypadku, gdy droga lub pobocze zostaną trwale zniszczone lub uszkodzone, według przepisów kodeksu karnego (art. 288) sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

W przypadku wystąpienia sytuacji łamania powyższych przepisów, sprawcy będą zgłaszani na policję, a osoby odpowiedzialne za powstanie takich sytuacji będą pociągane do odpowiedzialnośc
więcej >>

Uczyli segregować (foto)

2019-02-14 10:33:43

W szkołach podstawowych gminy Złota odbyły się spotkania z uczniami, które miały za zadanie zapoznanie naszych najmłodszych mieszkańców z zasadami segregacji odpadów komunalnych. Spotkania przeprowadziły Renata Kowalik-Sobieniak i Dominika Wieczorek z Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach współpracy z gminą Złota prowadzi edukację ekologiczną w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi. W ramach działań zostały zorganizowane prelekcje w Szkole Podstawowej w Miernowie, Szkole Podstawowej w Złotej oraz w Szkole Podstawowej w Chrobrzu. Podczas prezentacji zostały omówione zasady segregacji odpadów komunalnych, praktyczna nauka polegająca na wrzuceniu odpadów do odpowiednich kolorowych pojemników, krótka dyskusja dotycząca surowców wtórnych, recyklingu i ochrony środowiska. Zdjęcia w rozwinięciu...

więcej >>

V Sesja Rady Gminy Złota - 13.02.2019r.

2019-02-13 14:10:43

więcej >>

Informacja

2019-02-12 14:32:58

W dniu 11 lutego 2019r. obradowały łączone komisje Rady Gminy Złota w sprawie reorganizacji oświaty na terenie gminy Złota. Posiedzenie odbyło się w obecności przedstawicieli rodziców ze Szkoły Podstawowej w Miernowie. Uczestniczyła również dyrektor SP Chroberz Gabriela Kłap oraz przedstawiciele grona pedagogicznego z tej placówki.

Przedstawiono sytuacje finansową szkół. Porównano wydatki z 2017 i 2018 roku oraz prognozę na rok 2019. Po wnikliwej analizie, w dyskusji padały bardzo konkretne, przemyślane pytania.

więcej >>

BRĄZOWA JODŁA DLA CHROBERSKICH HARCERZY

2019-01-31 15:22:27

Z wielką radością musimy się pochwalić zdobyciem przez drużynę harcerską Brązowej Odznaki Chorągwianej JODŁA. Wśród zadań z jakimi zmierzyła się drużyna znalazło się: przygotowanie i przeprowadzenie ankiety "Co wiem o Stefanie Żeromskim". Drugim zadaniem było przedstawienie osób z naszego otoczenia, które odniosły sukces - "Śladami naszych Radków", w tym zadaniu pomocna okazała się pani Dyrektor, która przybliżyła mam postacie absolwentów szkoły; Kingi Strózik piłkarki ręcznej, odnoszącej sukcesy w Klubie Korony Handball Kielce i Adama Dracza laureata Ogólnopolskiego Konkursu Religioznawstwa i Historii.
więcej >>

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej - komplet wyników

2019-01-23 11:48:44

Mieszkańcy gminy Złota wybrali Sołtysów i Rady Sołeckie. Prezentujemy komplet wyników...
więcej >>

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!

2019-01-22 10:20:35

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.
więcej >>

Wybierają Sołtysów i Rady Sołeckie

2019-01-16 14:09:30

Mieszkańcy gminy Złota wybierają na kolejną kadencję Sołtysów oraz Rady Sołeckiej. Przedstawiamy wyniki wyborów w 6 sołectwach. Więcej w rozwinięciu...
więcej >>

Ferie zimowe - czas radości, wypoczynku i… wypadków. Ratunkiem jest nowy program leczenia dla poszkodowanych

2019-01-10 12:45:28

Zbliżają się ferie zimowe w województwie świętokrzyskim. Czas wyjazdów, przemieszczania się na znaczne odległości w trudnych, zimowych warunkach. To niestety sprzyja wypadkom. Lekarze przypominają, że jeżeli ulegniemy nieszczęśliwemu zdarzeniu, najważniejszy jest jak najszybszy powrót do zdrowia, możliwy tylko dzięki sprawnemu i kompleksowemu procesowi leczenia. W zeszłym roku w województwie świętokrzyskim podczas feryjnych miesięcy, rannych zostało 211 osób (w 161 wypadkach).
więcej >>

Informacja

2019-01-09 11:52:49


Więcej w rozwinięciu.....
więcej >>

IV Sesja Rady Gminy Złota - 27.12.2018r.

2018-12-28 09:42:35

więcej >>

Występ Bożonarodzeniowy - 27.12.2018r.

2018-12-28 09:40:32

więcej >>

Mikołajki w Wojsławicach (foto)

2018-12-18 08:24:06

Mikołajki w WojsławicachBardzo sympatyczna impreza odbyła się w Domu Ludowym w Wojsławicach. Społeczność sołectwa zorganizowała Mikołajki dla dzieci. Poniżej fotorelacja z tego dnia. Więcej zdjęć w rozwinięciu....
więcej >>

Copyright © 2007-2018 Portal Gminy Złota.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i wykorzystywanie zdjęć oraz innych materiałów zawartych w portalu bez wiedzy Redakcji zabronione.

Osób on-line: 7